ИНДИВИДУАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ, ТРЕНИНГИ И ОБУЧЕНИЯ

Единственият начин да предложите адекватно развитие на служителите си е програмите да са персонализирани по отделно за всеки един от тях, според техния психологически профил!

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Всички програми за развитие, тренинги и обучения са съобразени и адаптирани към психологическия профил на всеки отделен обучаван, което гарантира индивидуален, напълно персонализиран подход към нуждите, възможностите и талантите му.

ПРИЛОЖИМОСТ

Персонализацията спрямо индивидуалните характеристики, осигурява качество на предоставената информация и използвания подход, многократно надхвърлящо всяко групово обучение или курс. Адаптирани към индивидуалния профил на лицето, нашите програми имат значително по-висока приложимост в контекста на текущите обстоятелства на лицето, отколкото всички други алтернативи на пазара.

АДАПТИВНОСТ

Съобразяваме времето, мястото и начините за провеждане на програмите за развитие, тренингите и обученията, изцяло според нуждите на клиента.

МЕТОДОЛОГИЯ

Програмите за развитие, които предлагаме, се основават на методология, разработена въз основа на нашата „Социално-функционална теория“ и над 10 години консултантски опит. Методиката е многократно доказала своята приложимост и адекватност в реални бизнес условия.

РЕАЛНИ ДАННИ

В края на деня, всичко в бизнеса се свежда до пари и хора. Бизнесът отдавна е осъзнал и усвоил начините, как да взема стратегическите решения, свързани с парите, на базата на реални данни и метрики. Ние Ви предлагаме същото, в контекста на хората!

СПИСЪК С ПРЕДЛАГАНИТЕ ТРЕНИНГИ И ОБУЧЕНИЯ:

 • Управление на Стреса
 • Емоционална Интелигентност
 • Управление на Риска
 • Управление на Промяната
 • Управление на Късмета
 • Тренинг Адаптивност
 • Стратегическо Целеполагане и Планиране
 • Управление на Репутацията и Персонален Брандинг (Изграждане на лична марка)
 • Себепознание чрез Психологическо Профилиране
 • Управление на Времето
 • Тренинг Увереност
 • Асертивност
 • Лидерство
 • Тренинг Благодарност
 • Презентационни умения
 • Ефективно Провеждане на Интервю
 • Водене на Преговори
 • Управление на представянето и производителността
 • Продажби
 • Лични Финанси
 • Комуникационни умения
 • Стил и Външен вид
 • Нетуъркинг
 • Коучинг
 • Управление на конфликти
 • Предоставяне на обратна връзка
 • Междуличностни умения
 • Тренинг Саморефлексия
 • Тренинг Фокус
 • Тренинг Рационалност и Критично мислене

Извеждаме Вашия талант на следващото ниво…

 • Чувствате ли, че е време да развиете бизнеса си? Всичко започва с вашите хора!

 • Вероятно имате хора, които се грижат за вашите финанси, логистика, маркетинг, научноизследователска и развойна дейност, правни въпроси, офис и ведомост …
 • Защо тогава няма да имате хора, които да се грижат за хората ви? В края на краищата, НАИСТИНА СА НАЙ-важният актив на вашия бизнес!
Niki Markov

SalesFixer.com

ДА ПОГОВОРИМ:

 

niki@salesfixer.com | +359 883 321 247

OR:

Получете необходимия тласък за вашия растеж

СЕГА:

Share This