ЗАЩО АНАЛИЗА И РАЗВИТИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА СА ТОЛКОВА ВАЖНИ?

Какво е Организационна Култура?

Комбинацията от формални и неформални правила, норми, традиции, обичаи и практики, предлагани, промотирани и осъществявани от формалните и неформални лидери в една организация. В т.ч. решения и поведения, както и всякакви физически и виртуални “артефакти”, демонстриращи и подчертаващи индивидуалните ценности, вярвания и нагласи на тези лидери…

Какви са ползите от анализа на Организационната Култура?

/

Идентифициране на потенциални вътрешно-организационни проблеми

Разминавания във вярвания, ценности и нагласи между:

 • Департаменти
 • Екипи
 • Различни нива в йерархията
 • Междуличностни и др.
*

Набавяне на адекватен измерител за съвместимостта между две организации

При евентуални процедури по:

 • Сливания и придобивания
 • Осъществяване на ключови партньорства
 • Аутсорсинг на процеси и др.

Подобряване организационната способност за вземане на информирани решения

Получаване на шанс за информирано решение, за решения относно служителите и тяхната съвместимост с организацията:

 • Потенциални бъдещи служители
 • Служители с висок потенциал
 • Издигане в лидерски роли
 • Освобождаване на хора и др.

Идентифициране на потенциал за адаптация и развитие на организационната култура

Организационната култура, както всичко друго в организациите, има за цел да им служи…

 • Ако не служи, то пречи…
 • Или се развива, или деградира…
 • Носейки потенциала да повлияе на всички процеси и целия човешки капитал, тя определено следва да бъде развивана!

КАКВО ПРАВИМ:

Анализ на Организационната култура

 • Идентифициране на стратегическите заинтересовани страни в организацията (формални и неформални лидери)
 • Идентифициране и анализ на индивидуални ценности на ключовите заинтересовани страни с водещи инструменти за оценка в бранша.
 • Идентифициране на водещите ценности, които определят създадената комбинация от формални и неформални правила, норми, традиции и обичаи, както и взетите решения и диктуваното от тях поведение.
 • Идентифициране на наличните физически и виртуални „артефакти“, отразяващи и подчертаващи идентифицираните ценности, както и тези, които се различават от тях

Подробен Доклад за Потенциалните Последствия от Резултатите от Анализа

 • Водещи ценности за организацията и произтичащите от това последици за:
  • Създаваната работна среда
  • Качествата, търсени в потенциалните нови служители
  • Качествата, търсени в служителите, преминаващи през процес на повишение
  • Потенциално пренебрегвани и санкционирани служители въз основа на техните ценности
 • Информация за това, което би могло да бъде подходящо при евентуални процеси на
  • Сливания и придобивания
  • Установяване на ключови партньорства
  • Аутсорсинг
  • Насърчаване на служителите
  • Наемане на нови служители и др.

 

Идентифициране на Потенциални Проблеми

  Идентифициране и изясняване на потенциални вътрешно-организационни проблеми, въз основа на несъответствия в ценностите:

  • Между организациите
  • Между отделите
  • Между екипи
  • Между нива в йерархията
  • Между служителите

  Извеждане на Предложение за Адаптация и Развитие на Организационната Култура

  • Адаптация спрямо ценностите на клиентите
  • Програми за развитие на лидерството
  • Идентифициране и имплементиране на специфични “артефакти” (виртуални и реални) с цел подчертаване на организационната култура

  Продължаващо консултиране през целия процес

  • След като направим оферта, оставаме на линия за нашите клиенти, докато всичко бъде изпълнено адекватно и гладко, така че те да останат щастливи и да продължат да правят това, което правят най-добре – работата си, оставяйки ни да се грижим за всичко останало!
  • Уверяваме се, че  всичко, което анализираме и предлагаме е реално приложимо!
  • Там сме на всяка стъпка от процеса, готови да отговорим на всякакви въпроси и да предоставим цялата необходима подкрепа!

   

  Доказан факт е, че компаниите, които отделят време, внимание и ресурси за външно консултиране, показват по-голям шанс за дългосрочен успех. По-добро финансово и пазарно представяне и се позиционират, като по-привлекателни за клиенти, служители, партньори и инвеститори!

  ДА ПОГОВОРИМ:

   

  niki@salesfixer.com | +359 883 321 247

  OR:

  Получете необходимия тласък за вашия растеж

  СЕГА:

  Share This