ЗАЩО ТАЛАНТЪТ Е ТОЛКОВА ВАЖЕН?

Защо казваме, че хората са най-важният актив на вашия бизнес?

100% бизнес процесите Ви зависят от Хора

По същество, в дъното на всеки, дори и най-автоматизираният процес в организацията, стоят хора …

Всеки потенциален провал лежи в ръцете на един или група от хора

Дори и най-автоматизираните задачи се програмират от хората и ще работят правилно, ако те са си свършили работата добре

Хората са "Номер 1 фактор" за финансовите резултати на организацията

Те притежават потенциала да увеличат или намалят продажбите, разходите, инвестиционния потенциал, доходите, дълга и всякакви други съществуващи финансови елементи…

В края на деня, хората са тези, които "генерират" емоциите, които бизнеса Ви "излъчва"

Начина, по който пазара Ви възприема като организация, отразява какви са хората на компанията и как се чувстват там…

Хората могат "да оправят" или "да развалят" деня Ви и са отговорни за вашата дългосрочна радост или нещастие

Най-важния фактор за удовлетвореността на хората от това, което правят, е съместимостта им с организацията (дейности, ценности, задачи и отговорности) Някои работни места просто не са създадени за всеки човек …

УСЛУГИ:

Организационен Дизайн и Стратегия за Таланта

Изграждане на  стратегия за хората и ключовите позиции, с които планирате да постигнете краткосрочните, средносрочните и дългосрочните си бизнес цели. Вкл. ключови компетенции и личностни профили, необходими за растеж във Вашия организационен контекст.

Емплоъйр Брандинг

Силната работодателска марка е това, което остава в сърцата и умовете на хората и е мотиватор номер едно за големия талант да се присъедини към компанията.

Z

Анализ и Оценка по време на Интервю

Дори най-ниско платения служител на грешна позиция, Ви струва повече от някои от най-големите продажби, които бихте могли да изагубите!

Правилна стратегия за компенсация

Задълбоченият анализ на труда, адекватните длъжностни характеристики и индивидуалните планове за компенсации, основани на ценности, са всичко онова, което отличава организациите, които умеят да запазват и мотивират служителите си, от онез, които не успяват.

Създаване на персонализиран процес на въвеждане на новите служители

В бизнеса е още по-важно да направите правилното първо впечатление – така се разпространява фирмената култура!

Кариерно Консултиране, Планиране и Развитие

– “Какво ще стане, ако инвестирам в служителите, а те напуснат…? 

– “А какво ще стане, ако не инвестираш и те останат?”

Програми за развитие, базирани на индивидуално психологическо профилиране

Психологическо Консултиране и Подкрепа

В предизвикателни моменти и стрес, хората понякога се нуждаят от някой, с когото да поговорят … Какъв по-добър начин да покажете подкрепата си като работодател, от това, да им дадете възможност за вътрешен организационен съветник и консултант, отдаден изцяло на тях …

Програми за Анализ и Развитие на Лидерството

Оценка на организационното лидерство

Психологическо профилиране на отделните лидери

Индивидуални програми за развитие на лидерството

Подобряване на лидерската структура

Извеждаме Вашия талант на следващото ниво…

  • Чувствате ли, че е време да развиете бизнеса си? Всичко започва с вашите хора!

  • Вероятно имате хора, които се грижат за вашите финанси, логистика, маркетинг, научноизследователска и развойна дейност, правни въпроси, офис и ведомост …
  • Защо тогава няма да имате хора, които да се грижат за хората ви? В края на краищата, НАИСТИНА СА НАЙ-важният актив на вашия бизнес!
Niki Markov

SalesFixer.com

ДА ПОГОВОРИМ:

 

niki@salesfixer.com | +359 883 321 247

OR:

Получете необходимия тласък за вашия растеж

СЕГА:

Share This